Retroactief onderzoek naar veranderingen in graslandvegetaties: het voorbeeld van het moenebroek

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  277 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Om de resultaten van het graslandbeheer adequaat te kunnen beoordelen is er nood aan een goed uitgebouwd Vlaams referentiekader voor graslandbeheer. Ondermeer beheermonitoring moet de noodzakelijke kennis leveren om dit kader stevig te onderbouwen zodat het betrouwbaar en bruikbaar is in alle ecoregio’s.
  Het voorliggend retroactief monitoringsonderzoek had als doel:
  ƒ de vegetatieontwikkeling te beschrijven van soortenrijke en soortenarme
  cultuurgraslanden en akkers die al verscheidene jaren aan een specifiek
  natuurbeheer zijn onderworpen;
  ƒ de mogelijkheden en beperkingen van retroactief onderzoek in Vlaanderen te
  beoordelen met het oog op de betekenis ervan voor het opstellen van een
  referentiekader voor graslandbeheer.
  Deze studie toont aan dat het de moeite loont om naast het opzetten van een monitoringsnetwerk van goed gekozen permanente kwadraten het de
  moeite loont om oude vegetatieopnamen, die geografisch goed te lokaliseren zijn, op te sporen in het kader van retroactieve monitoring. Op relatief korte termijn kan hierdoor noodzakelijke kennis verworven worden over de vegetatieontwikkeling onder de gegeven omstandigheden. Hoe meer randinformatie daarbij beschikbaar is hoe relevanter de resultaten van dergelijk onderzoek zijn.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud
  Aantal pagina's47
  ISBN van geprinte versie90-403-0231-6
  StatusGepubliceerd - 2005

  Publicatie series

  NaamRapporten van het instituut voor natuurbehoud
  UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud: Brussel
  Volume02

  Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

  Thematische lijst

  • Graslanden

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B270-plantenecologie
  • graslanden
  • monitoring

  Beleidsmatig

  • beheermonitoring

  Geografische lijst

  • Vlaamse Ardennen
  • Moenebroek
  • Oost-Vlaanderen

  Dit citeren