Retrofit windturbinepark haven Zeebrugge. Evaluatie mogelijke impact op de fauna. Passende beoordeling, algemene natuurtoets en verscherpte natuurtoets VEN. Update van eerdere adviesnota INBO.A.2006.121

Joris Everaert (Hoofdauteur)

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

    1282 Downloads (Pure)

    Dit citeren