Richtlijnen om deel van het Frederik Van Eedenplein te Antwerpen Linkeroever te ontpolderen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

69 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Sigmaplan voorziet in de actualisatie van de waterkering op Antwerpen Linkeroever. Het ecosysteem van de Schelde herstellen is ook een belangrijk doel van het Sigmaplan. Het masterplan Scheldeboorden omvat een integrale inrichting van de Scheldeboorden op linkeroever. Aangezien er volgens de huidige planvorming estuariene habitats verdwijnen door dijkwerken en (recreatieve) inrichtingswerken is er nood aan mitigerende maatregelen. De Vlaamse Waterweg nv (DVW) en de Stad Antwerpen bekijken daarom de optie om extra estuariene oppervlakte te creëren binnen het projectgebied ter hoogte van het Frederik van Eedenplein. De Vlaamse Waterweg nv (DVW) en de Stad Antwerpen vragen het INBO richtlijnen om een deel van het Frederik van Eedenplein te Antwerpen Linkeroever te ontpolderen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 3-mei-2024

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4807

Thematische lijst

  • Slikken en schorren
  • Oppervlaktewater
  • Beheer van water
  • Overstromingsgebieden
  • Vernatting

Dit citeren