Rivierherstel langs de Grensmaas: evalueren van beheer- en inrichtingvarianten vanuit een modelbenadering

Alexander Van Braeckel, Kris Van Looy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  2262 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Langs de Grensmaas is meer bewegingsvrijheid voor de rivier het streefdoel. Door rivierherstelmaatregelen langs zowel de Nederlandse als de Vlaamse zijde wordt gepoogd om dit doel te bereiken. Om een beoordeling te kunnen maken van de natuurpotenties bij deze verschillende inrichting- en beheervarianten
  is een geïntegreerde, dynamische modellering ontwikkeld. Dit model ECODYN tracht in het bijzonder de invloed van rivierdynamiek en beheerdynamiek op de ecotoopontwikkeling zo goed mogelijk in te schatten.
  Het integreert een aantal systeemprocessen in een expertmodel. Functionele kenmerken van ecotopen en de dynamiek in tijd en ruimte van de Grensmaas, worden erin gecombineerd, zodat een voorspelling van de ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk wordt. Aan de hand van deze ecotopenvoorspelling is het mogelijk de verschillende natuurpotenties te evalueren en knelpunten naar inrichting en beheer te lokaliseren.
  De huidige herstelprojecten langs de Grensmaas tonen ons de hoge natuurpotenties van het gebied zowel naar fauna en flora wanneer een spontane ontwikkeling wordt toegelaten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftWater: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid
  Volume30
  Aantal pagina’s6
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2007

  Thematische lijst

  • Oppervlaktewater
  • Stromende wateren
  • N2000 gebieden
  • Stroombekkens

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B260-hydro-ecologie
  • B003-ecologie

  Beleidsmatig

  • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
  • ECODYN
  • Natura 2000
  • waterbeleid

  Geografische lijst

  • Grensmaas

  Technologisch

  • modellering

  Dit citeren