Rode Lijst van de macro-nachtvlinders in Vlaanderen 2023

Wim Veraghtert, Dirk Maes, Tom Sierens, Marc Herremans, Thomas Merckx, Steve Wullaert, Pieter Vantieghem, Swinnen Kristijn R. R.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1969 Downloads (Pure)

Uittreksel

Nachtvlinders vormen een ecologisch erg belangrijke insectengroep als bulkvoedsel voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen én als nachtelijke bestuivers. De laatste decennia verzamelden citizen scientists steeds meer gegevens over de verspreiding van de nachtvlinders, meestal met behulp van lichtvallen. Met behulp van deze gegevens stelden enkele onderzoekers van Natuurpunt Studie, het INBO, de Vlaamse Vlinderwerkgroep en de Vlaamse Vereniging voor Entomologie deze een eerste Rode Lijst van de nachtvlinders in Vlaanderen samen.
Een vergelijking van de huidige verspreiding (2013-2022) met die uit de periode 1980-2012, bracht aan het licht dat niet minder dan 40% van de 717 onderzochte soorten in min of meerdere mate bedreigd of al verdwenen is uit Vlaanderen: 39 soorten zijn regionaal uitgestorven, 41 ernstig bedreigd, 82 bedreigd en 42 soorten kwetsbaar. Daarnaast zijn er nog 84 soorten bijna in gevaar en 393 soorten momenteel niet in gevaar. Voor 36 soorten zijn momenteel onvoldoende data voorhanden om een Rodelijstcategorie te bepalen. Vooral typische soorten van voedselarme en/of natte biotopen zoals heiden en moerassen zijn er het slechtst aan toe.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s448
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.6

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Dit citeren