Rode lijst van de saproxyle bladsprietkevers (Lucanidae, Cetoniidae en Dynastidae) in Vlaanderen

Arno Thomaes, Alain Drumont, Luc Crevecoeur, Dirk Maes

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  4021 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In dit rapport wordt de Rode lijststatus van de saproxyle (dood-houtafhankelijke) bladsprietkevers voor Vlaanderen bepaald. We behandelen 19 soorten behorende tot de Vliegende herten (Lucanidae: 6), Neushoornkevers (Dynastidae: 1) en Gouden torren (Cetoniidae: 12). Hiervan zijn vijf soorten momenteel niet in gevaar, één bijna in gevaar, vijf bedreigd, twee ernstig bedreigd en twee uitgestorven. Vier andere Belgische soorten komen enkel in Wallonië voor of er is onvoldoende zekerheid of de soort in België voorkomt. Bij de bedreigde soorten is er een gelijkwaardige verdeling tussen warmteminnende soorten van halfopen habitat en schaduwtolerante soorten van gesloten bos en tussen bloembezoekende en niet-bloembezoekende soorten. De belangrijkste Vlaamse hotspots zijn Voeren en Zoniënwoud. De bescherming dient zich vooral te focussen op behoud en herstel van de habitat. Qua bescherming van dood hout in bos is er al heel wat verwezenlijkt maar de bescherming van oude en holle bomen buiten bos hinkt sterk achterop. Op basis van deze Rode lijst zouden 6 soorten, nl. Blauw vliegend hert, Rolrond vliegend hert, Protaetia marmorata, Edelman, Variabele edelman en Trichius fasciatus, kunnen toegevoegd worden aan de lijst met beschermde diersoorten en zou Gouden tor geschrapt kunnen worden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s43
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2015

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2015.7843021

  Thematische lijst

  • Rode lijsten
  • Insecten

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B320-zo�geografie

  Taxonomische lijst

  • vliegende herten (Lucanidae)
  • bladsprietkevers (Scaraboidea)
  • gouden torren (Cetoniidae)

  Beleidsmatig

  • soortgericht natuurbeheer

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren