Root phenology unresponsive to earlier snowmelt despite advanced aboveground phenology in two subarctic plant communities

Gesche Blume-Werry, Roland Jansson, Ann Milbau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

503 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Root phenology unresponsive to earlier snowmelt despite advanced aboveground phenology in two subarctic plant communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie

Aarde en milieuwetenschappen