Sand dynamics in coastal dune landscapes constrain diversity and life-history characteristics of spiders

D Bonte, L Lens, Jean-Pierre Maelfait

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1234 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftJOURNAL OF APPLIED ECOLOGY
  Volume2006
  Exemplaarnummer43
  Pagina's (van-tot)735-747
  Aantal pagina’s13
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2006

  Dit citeren