Sanering van vismigratieknelpunten bij watermolens. Een pleidooi voor herstel van vrijstromende beken en rivieren. De Arnautsmolen op de Velpe als case.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

168 Downloads (Pure)

Uittreksel

INBO geeft in dit dossier advies in functie van de meest duurzame methode voor de sanering van vismigratieknelpunten bij watermolens, inclusief een daaraan gekoppelde wetenschappelijk onderbouwde visie voor duurzaam beek- en rivierherstel in Vlaanderen. Naast het bieden van een leidraad voor de sanering van vismigratieknelpunten wordt er ook dieper ingegaan op het hydraulisch ontwerp en de werking van de De Wit Vispassage, alsook de toepasbaarheid van de daarvan afgeleide Vislift voor de sanering van het vismigratieknelpunt aan de Arnautsmolen op de Velpe als specifieke case.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 12-jan-2024

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4705

Thematische lijst

  • Vismigratie
  • Versnippering
  • Oppervlaktewater
  • Beheer van water
  • Stroombekkens

Dit citeren