Selecting predictors for discriminant analysis of species performance: An example from an amphibious softwater plant

Floris Vanderhaeghe, A. J. P Smolders, J. G. M Roelofs, Maurice Hoffmann

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  17 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftPlant Biology
  Volume14
  Exemplaarnummer2
  Pagina's (van-tot)271-277
  Aantal pagina’s7
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

  Thematische lijst

  • Milieu
  • Flora

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B110-biometrie
  • B270-plantenecologie

  Dit citeren