Selective tidal stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.)--Migration behaviour in a dynamic estuary

Pieterjan Verhelst, Stijn Bruneel, Jan Reubens, Johan Coeck, Peter Goethals, Damiano Oldoni, Tom Moens, Ans Mouton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

124 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Selective tidal stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.)--Migration behaviour in a dynamic estuary'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie

Aarde en milieuwetenschappen