Sex-biased mortality of common terns in wind farm collisions

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1905 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  We studied sex differences in collision mortality in adult Common Terns (Sterna hirundo) at a wind farm in the direct vicinity of a breeding site in Zeebrugge, Belgium in 2005-2007. In total, 64 fatalities were collected and sexed, of which 64% were males. Uneven sex ratio among these birds was most pronounced during the period of incubation and early chick feeding (15 May-15 June), when 78% of the 28mortalities were male. During prelaying and feeding of young, the sex ratio of mortalities did not differ from equality. We argue that sex-biased collision mortality in Common Terns does not result from morphological differences between the sexes, but rather reflects differences in foraging frequency between males and females during egg-laying and incubation.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftThe Condor: an international journal of avian biology
  Volume110
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)154-157
  Aantal pagina’s4
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2008

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Conservatie
  • Windenergie
  • Milieu
  • Vogels

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Sex-biased mortality of common terns in wind farm collisions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren