Stroomafwaartse migratie van paling door een scheepvaartkanaal: een kans of een hindernis?

Jenna Vergeynst, Ine Pauwels, Ans Mouton, Raf Baeyens, Tom De Mulder, Ingmar Nopens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageStroomafwaartse migratie van paling door een scheepvaartkanaal: een kans of een hindernis?
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftEcology of freshwater fish
Aantal pagina’s40
ISSN0906-6691
DOI's
PublicatiestatusE-publicatie voorafgaand op geprinte versie - 20-jul-2020

Thematische Lijst 2020

 • Water
 • Beschermde natuur

Thematische lijst

 • Oppervlaktewater
 • Vismigratie
 • Vissen

EWI Biomedische wetenschappen

 • B380-dierlijke-ethologie
 • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

 • palingen (Anguillidae)

Beleidsmatig

 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • milieueffectenrapportage (MeR)
 • visserijbeleid

Geografische lijst

 • België
 • Albertkanaal
 • Westerschelde

Technologisch

 • visserijtechnieken

Vrije trefwoorden

 • Downstream fish migration
 • Navigation locks
 • European eel
 • fish behaviour
 • CFD
 • Shipping canal

Dit citeren