Stroomafwaartse migratie van paling door een scheepvaartkanaal: een kans of een hindernis?

Jenna Vergeynst, Ine Pauwels, Ans Mouton, Raf Baeyens, Tom De Mulder, Ingmar Nopens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Filter
A3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

Zoekresultaten