De milieu- en maatschappelijke baten en kosten van korte-omloop houtteelt met populier voor de productio van bionafta : The Environmental and Social Value and Cost of Poplar Short Rotation Coppice for Bio-Naphta Production

Jomme Desair, Lieven De Smet, Marijke Steenackers, Julie Callebaut, Francis Turkelboom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

Vertaalde titel van de bijdrageDe milieu- en maatschappelijke baten en kosten van korte-omloop houtteelt met populier voor de productio van bionafta
Oorspronkelijke taalEngels
PublicatiestatusGepubliceerd - 5-okt-2021

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

  • Biomassa

Taxonomische lijst

  • populier (Populus spp.)

Beleidsmatig

  • economische aspecten van natuur-, bos en biodiversiteitsbeleid
  • ecosysteemdiensten
  • sociale aspecten van natuur- en bosbeleid

Geografische lijst

  • Vlaanderen

Dit citeren