Short-term climate change manipulation effects do not scale up to long-term legacies: Effects of an absent snow cover on boreal forest plants

Gesche Blume-Werry, Scott D. Wilson, Juergen Kreyling, Ann Milbau

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1641 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Short-term climate change manipulation effects do not scale up to long-term legacies: Effects of an absent snow cover on boreal forest plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen