Korte termijn variatie tegenover seizoenale variatie in vleermuis overwinteringslocaties

Ralf Gyselings, Luc De Bruyn, Lucinda Kirkpatrick, Alek Rachwald, Grzegorz Apoznański, Tomasz Kokurewicz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

26 Downloads (Pure)

Uittreksel

Selectie van overwinteringshabitat in relatie tot thermische variabiliteit is reeds in verschillende studies onderzocht. Het onderscheid tussen lang termijn variabiliteit en kort termijn variabiliteit in temperatuur is echter zelden gemaakt. De meeste studies gaan ervan uit dat een hogere seizoensvariabiliteit, die leidt tot lagere midwintertemperaturen, een hogere korte termijn variabiliteit impliceert.
We bestudeerden thermische variabiliteit in een ondergronds systeem en bovengrondse bunkers gebruikt door een populatie van mopsvleermuis Barbastella barbastellus in West-Polen. Seizoensvariatie is groter in bunkers en dus worden de temperaturen in de winter kouder dan in het ondergrondse systeem. Daarentegen was de korte termijn variabiliteit in de bunkers lager dan in het ondergrondse systeem. Dit maakt bunkers een stabielere omgeving om te overwinteren voor koude minnende vleermuizen in warme winters, wanneer de temperatuur in de bunkers niet onder het vriespunt komt. Gedurende het laatste decennium vond er een continue reeks warme winters plaats en de populatie mopsvleermuizen verhuisde gedeeltelijk van het ondergrondse systeem naar de bunkers. De huidige temperatuurstijging verbreedde het scala aan potentiële overwinteringsplaatsen voor mopsvleermuis.
We onderzochten de relatie tussen seizoens- en kortetermijnvariatie voor verschillende winterslaapsystemen verder op basis van fysische modellen, en toonden aan dat de relatie tussen seizoens- en korte termijn variabiliteit afhangt van het samenspel tussen geleidend warmtetransport door grond en muren, en warmteoverdracht door de luchtstromen.
We combineren theoretische inzichten verkregen door fysische modellering met de resultaten van de studie op mopsvleermuizen om het belang van korte termijn- en seizoen dynamiek te bespreken bij het bestuderen van habitatselectie van overwinterende vleermuizen, met en bepreken de impact van klimaatverandering.
Vertaalde titel van de bijdrageKorte termijn variatie tegenover seizoenale variatie in vleermuis overwinteringslocaties
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s37
PublicatiestatusGepubliceerd - 5-mei-2021

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Klimaat

Thematische lijst

 • Soorten en biotopen
 • Beheer

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie
 • B002-biofysica
 • B005-dierkunde

Taxonomische lijst

 • vleermuizen (Chiroptera)

Beleidsmatig

 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • natuurbeheer
 • Natura 2000

Geografische lijst

 • Europa

Technologisch

 • modellering

Vrije trefwoorden

 • Temperatuur
 • temperature
 • temperatuursmeting
 • temperatuur loggers
 • Thermal Variability Index

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Korte termijn variatie tegenover seizoenale variatie in vleermuis overwinteringslocaties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren