Simulation-based assessment of the performance of hierarchical abundance estimators for camera trap surveys of unmarked species

Martijn Bollen, Jim Casaer, Nathalie Beenaerts, Thomas Neyens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftScientific Reports
Volume13
Exemplaarnummer1
ISSN2045-2322
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 27-sep-2023

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Dit citeren