Simultaneous GPS-tracking of parents reveals a similar parental investment within pairs, but no immediate co-adjustment on a trip-to-trip basis.

Marwa Kavelaars, Jan Baert, Jolien Van Malderen, Eric Stienen, Judy Shamoun-Baranes, Luc Lens, Wendt Muller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

536 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
ISSN2051-3933
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 21-aug-2021

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Havens
  • Zee- en kustvogels

EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

  • meeuwen en sterns (Laridae and Sternidae)

Dit citeren