Slankpootvliegen

Marc Pollet, P Grootaert, K Desender, Jean-Pierre Maelfait

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1391 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Slankpootvliegen zijn heel abundant in allerlei vochtige biotopen. Van de 260 soorten die tot nu toe in Vlaanderen werden aangetroffen, zijn 154 soorten [60 %] gekend van de kuststreek. Hiervan zijn drie soorten reeds uitgestorven en is een 70-tal soorten ofwel zeldzaam ofwel opgenomen in de rode lijst van slankpootvliegen van Vlaanderen. In de duinen is de rijkste fauna te vinden in vochtige habitats zoals duinpannen en mature duinstruwelen. In de zeereep en in duingraslanden daarentegen komen slechts weinig soorten voor. Ongeveer 13% van de typische duinsoorten is opgenomen in de hogergenoemde rode lijst. Ook schorren herbergen een heel soortenrijke en specifieke slankpootvliegenfauna met maar liefst 43% rode lijst-soorten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelLevende duinen : een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust
  EditorsSam Provoost
  Aantal pagina’s16
  UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud
  Publicatiedatum2004
  Pagina's236-251
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2004

  Dit citeren