SNP discovery using Paired-End RAD-tag sequencing on pooled genomic DNA of Sisymbrium austriacum (Brassicaceae)

K. Vandepitte, O. Honnay, Joachim Mergeay, P. Breyne, I. Roldán-Ruiz, T. De Meyer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    10 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'SNP discovery using Paired-End RAD-tag sequencing on pooled genomic DNA of Sisymbrium austriacum (Brassicaceae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie