Zoniënwoud: een voorbeeldcase uit Brussel

Jacob Derks, Patrick Huvenne, Kris Vandekerkhove

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek niet door INBO uitgegeven

131 Downloads (Pure)
TaalEngels
TitelHow to balance forestry and biodiversity conservation : A view across Europe
EditorsFrank Krumm, Andreas Schuck, Andreas Rigling
Aantal pagina's10
Plaats productieBirmensdorf
Datumdec-2020
Pagina's532-541
ISBN van geprinte versieISBN:978-3-905621-62-4
StatusGepubliceerd - dec-2020

Thematische Lijst 2020

  • Bos

Thematische lijst

  • Beheer van bos

EWI Biomedische wetenschappen

  • B430-bosbouw

Beleidsmatig

  • bos- en landbouwbeleid

Geografische lijst

  • Europa

Dit citeren