Soortbeschermingsplan gentiaanblauwtje: deel 1: hoofdrapport

W Vanreusel, Dirk Maes, H Van Dyck

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  3 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het voorliggend rapport 'soortenbeschermingsplan gentiaanblauwtje' biedt een wetenschappelijk onderbouwd, concreet en gebiedsgericht actieplan om de bedreigde dagvlinder het gentiaanblauwtje (Maculinea alcon) i n Vlaanderen te behouden en zijn leefgebieden (vnl. natte heiden) te versterken en te herstellen. Het plan bestaat uit twee afzonderlijke delen : dit hoofdrapport (deel 1) en de gebundelde gebiedsfiches (deel 2). Het hoofdrapport is vrij uitgebreid, maar per hoofdstuk vindt men ook essentie-boxen
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijUniversitaire Instelling Antwerpen (UIA)
  Aantal pagina’s146
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2000

  Thematische lijst

  • Soortherstelprogramma's
  • Insecten

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Taxonomische lijst

  • dagvlinders (Lepidoptera)
  • Gentiaanblauwtje
  • Maculinea alcon

  Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid
  • soortgericht natuurbeheer

  Geografische lijst

  • Kempen

  Dit citeren