Soortbeschermingsplan gentiaanblauwtje deel 2 : gebiedsfiches: deel 2: gebiedsfiches

W Vanreusel, Dirk Maes, H Van Dyck

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  2569 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In dit 2e deel van het 'soortenbeschermingsplan gentiaanblauwtje' wordt voor ieder studiegebied een overzicht gegeven van 1) de toestand van de verschillende componenten van het gentiaanblauwtjessysteem (de waardplant, de waardmieren en het gentiaanblauwtje zelf), 2) de actuele vegetatietypes en 3) de invloed van het gevoerde beheer. Hierna worden de knelpunten voor een duurzame overleving van het gentiaanblauwtje aangehaald en nieuwe beheersmaatregelen of een bijsturing van huidige beheersmaatregelen voorgesteld. Er worden ook voor de meeste gebieden voorstellen voor bijkomende inlichtingsmaatregelen geformuleerd
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijUniversitaire Instelling Antwerpen (UIA)
  Aantal pagina’s176
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2000

  Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

  Dit citeren