Spatial trends of dioxin-like compounds in Atlantic anguillid eels

Jonathan D. Byer, Mehran Alaee, Stephen Brown, Michel Lebeuf, Sean Backus, Michael Keir, Grazina Pacepavicius, John Casselman, Claude Belpaire, Kenneth Oliveira, Guy Verreault, Peter V.. Hodson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  8 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftChemosphere
  Volume91
  Exemplaarnummer10
  Pagina's (van-tot)1439–1446
  ISSN0045-6535
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2013

  Thematische lijst

  • Verontreiniging
  • Vissen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie
  • B360-dierenfysiologie

  Taxonomische lijst

  • palingen (Anguillidae)

  Beleidsmatig

  • aquatisch beheer
  • Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • milieubeleid

  Geografische lijst

  • België
  • Nieuwe Wereld (Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika)

  Dit citeren