Spatial variations in the levels and isomeric patterns of PBDEs and HBCDs in the European eel in Flanders

L Roosens, Caroline Geeraerts, Claude Belpaire, I Van Pelt, H Neels, A Covaci

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    6 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Spatial variations in the levels and isomeric patterns of PBDEs and HBCDs in the European eel in Flanders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen