Species richness coincidence: Conservation strategies based on predictive modelling

Dirk Maes, Dirk Bauwens, Luc De Bruyn, Anny Anselin, Glenn Vermeersch, Wouter Van Landuyt, Geert De Knijf, M Gilbert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1576 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Species richness coincidence: Conservation strategies based on predictive modelling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen