Species richness of mosses, fungi and vascular plants on coarse woody debris of beech in the Flemish forest reserve 'Kersselaersplayn' (Zoniënwoud)

Kris Vandekerkhove, K van Dort, Hans Baeté, Ruben Walleyn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  1075 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Strikte boserservaten kunnen een belangrijke rol spelen in het behoud en de ontwikkeling van de botanische rijkdom van bossen. Vooral de grote hoeveelheid dood hout, allerlei afmetingen en toestanden van ontbinding, vormen een geschikt substraat voor dikwijls gespecialiseerde soorten vaatplanten, zwammen en mossen. Een internationaal onderzoeksprogramma werd opgesteld om deze botanische rijkdom te bestuderen, meer bepaald deze van dood beukenhout. In deze bijdrage worden een aantal voorlopige resultaten van het onderzoeksterrein in het Zoniënwoud voorgesteld.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftScripta Botanica Belgica
  Volume24
  Pagina's (van-tot)83-91
  Aantal pagina’s9
  ISSN0779-2387
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2003

  Thematische lijst

  • Flora
  • Beheer van bos

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Species richness of mosses, fungi and vascular plants on coarse woody debris of beech in the Flemish forest reserve 'Kersselaersplayn' (Zoniënwoud)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren