Species richness of mosses, fungi and vascular plants on coarse woody debris of beech in the Flemish forest reserve 'Kersselaersplayn' (Zoniënwoud)

Kris Vandekerkhove, K van Dort, Hans Baeté, Ruben Walleyn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  1288 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Species richness of mosses, fungi and vascular plants on coarse woody debris of beech in the Flemish forest reserve 'Kersselaersplayn' (Zoniënwoud)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen