Spinnen

D Bonte, L Baert, Jean-Pierre Maelfait

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1434 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In deze bijdrage bespreken we de gemeenschapsstructuur en het voorkomen van specifieke spinnensoorten in de Vlaamse kustduinen- en schorren. De analyse is gebaseerd op data van meer dan 170 bodemval-jaarvangsten, die plaatsvonden vanaf de jaren '70. Bijna voor alle onderscheiden habitats kunnen indicatoren worden aangeduid. De soortengemeenschap in de duinen wordt gestructureerd door variatie in vegetatieontwikkeling, atmosferische en bodemvochtigheid en de aanwezigheid van zowel antropogene [beheer) als natuurlijke dynamiek [overstuiving]. Vooral schorren, helmduinen, mosduinen, duingraslanden en jonge duinpannen vormen de habitat voor tal van specifieke en bedreigde soorten. Een gedetailleerd onderzoek naar de oppervlakte-diversiteit relatie van spinnen in mosduinen en korte graslanden wijst erop dat het totaal aantal spinnen niet afhankelijk is van de grootte van de habitatvlek, maar wel dat het aantal specifieke soorten stijgt bij grotere oppervlaktes. Deze resultaten wijzen dus op hogere randeffecten in kleine habitatvlekken en het belang van microhabitat-variatie [die logischerwijs hoger is in grotere vlekken] of minimale populatiegroottes voor het voorkomen van karakteristieke soorten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelLevende duinen : een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust
  Aantal pagina’s24
  Publicatiedatum2004
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2004

  Thematische lijst

  • Beheer van natuur

  Taxonomische lijst

  • spinnen (Araneae)

  Dit citeren