Standardizing Biologging Data for LifeWatch: Camera Traps, Acoustic Telemetry and GPS Tracking

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

1692 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Standardizing Biologging Data for LifeWatch: Camera Traps, Acoustic Telemetry and GPS Tracking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen