Statistical properties of a new method based on point-to-plant distances to record and monitor plants in herbaceous, terrestrial vegetation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstractpeer review

1696 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
PublicatiestatusGepubliceerd - 2018

Thematische lijst

  • Flora

EWI Biomedische wetenschappen

  • B270-plantenecologie
  • B110-biometrie

Dit citeren