Status quo onderzoek NTMB-oevers Leie

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1686 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In de gekanaliseerde Leie zijn de oevers vaak versterkt om natuurlijke erosieprocessen te verhinderen. De huidige oevers hebben hierdoor nauwelijks een ecologische functie. Nochtans spelen oeverzones een cruciale rol in het ecologisch functioneren van een riviersysteem. Om die reden werden in verschillende fasen vooroevers aangelegd, die de ecologische waarde van de oeverzone moeten verhogen. De kennis over de effectiviteit van verschillende vooroeverontwerpen is evenwel beperkt. In het kader van een monitoringsprogramma voor het rivierherstelproject van de Leie, kwantificeert het INBO het ecologisch functioneren van de gerealiseerde vooroevers en de bijdrage aan de doelstellingen geformuleerd in het project. Dit advies geeft een stand van
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 12-okt-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2411

  Thematische lijst

  • Stromende wateren
  • Oppervlaktewater
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Biotopen

  Dit citeren