Stikstof...doet onze natuur naar adem happen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

1 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftMens en Vogel
Volume60
Pagina's (van-tot)54-63
Aantal pagina’s10
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jan-2022

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Vermesting
  • Verzuring

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

Beleidsmatig

  • Natura 2000
  • stikstof

Geografische lijst

  • Vlaanderen

Vrije trefwoorden

  • programmatische aanpak stikstof

Dit citeren