Sunken roads as habitats for forest plant species in a dynamic agricultural landscape: Effects of age and isolation

B Deckers, Piet De Becker, O Honnay, M Hermy, B Muys

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Sunken roads as habitats for forest plant species in a dynamic agricultural landscape: Effects of age and isolation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Landbouw & Biologie