Supporting dataset and methods for body sizes and concentrations of chemical elements measured in elytra and abdomens of Stag BeetlesLucanus cervus

Grzegorzi Orlowski, Lucyna Mroz, Adrian Simolis, Dariusz Tarnawski, Jerzyl Karg, Alessandro Campanaro, Marco Bardiani, Deborah J. Harvey, Marcos Mendez, Arno Thomaes, Al Vrezec, Krzysztof Ziomek, Andrezj Rudecki, Detlef Mader

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1561 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Artikel nummer105935
Volume31
Pagina's (van-tot)1-31
Aantal pagina’s31
ISSN2352-3409
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - aug-2020

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht

Thematische lijst

  • Verontreiniging
  • Soorten

EWI Biomedische wetenschappen

  • B130-fysiologische-biofysica

Taxonomische lijst

  • vliegende herten (Lucanidae)

Beleidsmatig

  • beleid inzake emissies van luchtpolluenten
  • Habitatrichtlijn (HRL)

Geografische lijst

  • Europa

Dit citeren