Surveillance voor invasieve exoten: samen op de uitkijk

Tim Adriaens, Frank Huysentruyt, Jan Stuyck, Koen Van Den Berge, Maurits Vandegehuchte, Jim Casaer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  1873 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Wereldwijd vormen biologische invasies een bedreiging voor lokale natuurwaarden, de economie en de volksgezondheid. De problematiek staat dan ook hoog op de beleidsagenda. Sinds 1 januari 2015 is de Europese verordening rond preventie en beheer van invasieve soorten van kracht. Hierdoor krijgen de lidstaten een aantal bijkomende verantwoordelijkheden. Bij nieuwe introducties ligt de nadruk op surveillance en snelle respons.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftZoogdier
  Volume26
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)17-19
  Aantal pagina’s3
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2015

  Thematische lijst

  • Exoten (beheer van natuur)
  • Exoten (beheer van fauna)
  • Exoten (beheer)
  • Exoten (soortenbeleid)
  • Exoten (schadebeheer)
  • Preventie
  • Marternetwerk
  • Beheer van fauna
  • Zoogdieren

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • B004-plantkunde
  • B005-dierkunde

  Taxonomische lijst

  • zoogdieren (Mammalia)
  • roofdieren (Carnivora)

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren