Systematics of European sequestrate lactarioid russulaceae with spiny spore ornamentation

J Nuytinck, A Verbeken, S Delarue, Ruben Walleyn

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    310 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Systematics of European sequestrate lactarioid russulaceae with spiny spore ornamentation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie