Temperature driven hibernation site use in the Western barbastelle Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Luc De Bruyn, Ralf Gyselings, Lucinda Kirkpatrick, Alek Rachwald, Grzegorz Apoznański, Tomasz Kokurewicz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

3175 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Artikel nummer1464
TijdschriftScientific Reports
Volume11
ISSN2045-2322
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 14-jan-2021

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Klimaat

Thematische lijst

 • Zoogdieren
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Soortenbeleid

EWI Biomedische wetenschappen

 • B380-dierlijke-ethologie
 • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

 • vleermuizen (Chiroptera)

Beleidsmatig

 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)

Geografische lijst

 • Europa

Dit citeren