Ter beschikking stellen van bosbouwkundig teeltmateriaal: rapport over de periode 17-06-2000 tot 17-06-2002

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

  847 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het eerste hoofdstuk, definities, wordt een verduidelijking gegeven van enkele termen die in de teksten frequent gebruikt worden. Hoofdstuk 2, uitbreiding van het bosbouwkundig uigangsmateriaal in Vlaanderen en hoofdstuk 3, samenstellen van lijst aanbevolen herkomsten, bespreekt hoe de informatie werd verzameld, welke werkwijze werd gevolgd en welke resultaten dit opleverde. Hoofdstuk 3 geeft verder nog een toelichting over de herkomstgebieden. Beide hoofdstukken worden afgesloten met een besluit en voorstel tot verdere acties.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Bosbouw en Wildbeheer
  Aantal pagina’s42
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2002

  Thematische lijst

  • Beheer van bos
  • Bosplantsoen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B290-morfologie-van-planten

  Beleidsmatig

  • bos- en landbouwbeleid

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Technologisch

  • bosbouwtechnologie

  Dit citeren