The American bullfrog exposed: distribution, invasion fronts, and spatial configuration of invasion hubs revealed by eDNA-based monitoring and environmental assessments

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

196 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftManagement of Biological Invasions
Volume14
ISSN1989-8649
PublicatiestatusGepubliceerd - 6-feb-2023

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten
  • Water

Thematische lijst

  • Amfibieën en reptielen
  • Exoten (beheer van fauna)

Dit citeren