The Assessment of African Swine Fever Virus Risk to Belgium Early 2014, using the Quick and Semiquantitative Pandora Screening Protocol

S. Roelandt, Y. Van der Stede, B. D'hondt, F. Koenen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    53 Downloads (Pure)
    Filter
    A1: Web of Science-artikel

    Zoekresultaten