The Biological Valuation Map (BVM): a field-driven survey of land cover and vegetation in the Flemish Region of Belgium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

1063 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Volume6
Pagina's (van-tot)373-382
Aantal pagina’s10
PublicatiestatusGepubliceerd - 2018

Thematische lijst

  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Biotopen

EWI Biomedische wetenschappen

  • B004-plantkunde

Beleidsmatig

  • Natura 2000
  • biologische waarderingskaart (BWK)

Dit citeren