The discovery of three spectacular robber flies new to Belgium (Diptera: Asilidae)

Ward Tamsyn, J. Hendrix, M. Boeraeve, J Mortelmans, W Opdekamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

1397 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftBulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie = Bulletin de la Société royale belge d'entomologie
Volume155
Exemplaarnummer2-3
Pagina's (van-tot)117-123
Aantal pagina’s7
ISSN1374-8297
PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

Thematische lijst

  • Insecten

EWI Biomedische wetenschappen

  • B320-zo�geografie

Dit citeren