The eel pollutant monitoring network in flanders, belgium: results of 10 years monitoring

Geert Goemans, Claude Belpaire

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  1897 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftOrganohalogen Compounds
  Volume66
  Pagina's (van-tot)1834-1840
  Aantal pagina’s7
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2004

  Thematische lijst

  • Visserij (maatschappij)
  • Kaderrichtlijn Water
  • Meetnetten
  • Beheer van water
  • Vissen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie
  • B740-toxicologie

  Taxonomische lijst

  • palingen (Anguillidae)

  Beleidsmatig

  • beleidsgerichte meetnetten
  • aquatisch beheer
  • visserijbeleid
  • volksgezondheid

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Technologisch

  • visserijtechnieken

  Dit citeren