The effects of grassland management on plant performance and demography in the perennial herb Primula veris

Rein Brys, H Jacquemyn, P Endels, Geert De Blust, M Hermy

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    680 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The effects of grassland management on plant performance and demography in the perennial herb Primula veris'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen