The Genus Enlinia Aldrich in Chile (Diptera Dolichopodidae), with the Description of Four New Species

J B Runyon, M Pollet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'The Genus Enlinia Aldrich in Chile (Diptera Dolichopodidae), with the Description of Four New Species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen