The genus Medetera (Diptera: Dolichopodidae) in the Czech Republic with first records of twelve species

Zbynek Kejval, Marc Pollet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftZOOTAXA
Volume5254
Exemplaarnummer1
ISSN1175-5326
PublicatiestatusGepubliceerd - 9-mrt-2023

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Insecten

EWI Biomedische wetenschappen

  • B320-taxonomie-van-dieren
  • B320-systematische-zo�logie
  • B320-zo�geografie
  • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

  • vliegen (Diptera)
  • slankpootvliegen (Dolichopodidae)

Geografische lijst

  • Centraal-Europa

Technologisch

  • identificatie

Dit citeren