Het genus Thermonectus Dejean, 1833 in Belize (Coleoptera: Dytiscidae)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

1553 Downloads (Pure)

Uittreksel

This paper deals with the taxonomic composition, distribution and ecology of the genus Thermonectus Dejean, 1833 in Belize. During a field survey in 2015 three species were found: Thermonectus basillaris (Harris, 1829), T. circumscriptus (Latreille, 1809) and T. margineguttatus (Aubé, 1838). These are the first records of this genus in Belize.
Vertaalde titel van de bijdrageHet genus Thermonectus Dejean, 1833 in Belize (Coleoptera: Dytiscidae)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftBulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie = Bulletin de la Société royale belge d'entomologie
Volume156
Pagina's (van-tot)52-57
Aantal pagina’s5
ISSN1374-8297
PublicatiestatusGepubliceerd - 2020

Thematische Lijst 2020

  • Water

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

Taxonomische lijst

  • kevers (Coleoptera)

Geografische lijst

  • Neotropische rijk

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Het genus Thermonectus Dejean, 1833 in Belize (Coleoptera: Dytiscidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren