The heat is on: Genetic adaptation to urbanization mediated by thermal tolerance and body size

Kristien I Brans, Mieke Jansen, Joost Vanoverbeke, Nedim Tüzün, Robby Stoks, Luc De Meester

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'The heat is on: Genetic adaptation to urbanization mediated by thermal tolerance and body size'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen